top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten welke door Capturemoments byManon worden aangeboden;

 • De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt voor, tijdens of na de fotoshoot;

 • De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven, algemene voorwaarden en afspraken ten alle tijden aan te passen;

 • Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, tenzij samen anders (schriftelijk) overeengekomen.

Fotografie

 • De beeldselectie van alle reportages wordt door Capturemoments byManon gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de wijze van nabewerking wordt door Manon bepaald;

 • De foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is, op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit;

 • De bewerkte foto’s worden in lage resolutie, binnen drie weken na de shootdatum getoond in een online galerij, tenzij anders is overeengekomen.

In deze galerij kan worden aangegeven, middels het selecteren van favorieten, welke foto’s men wenst te ontvangen.

Als dit meer bestanden zijn dan vooraf afgesproken, worden de extra foto’s verzonden na betaling van de aanvullende factuur

 • De gekozen bewerkte bestanden worden aangeleverd op de hoogst mogelijke resolutie in .jpg format.

RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album;

Geleverde afbeeldingen zelf bewerken en publiceren is niet toegestaan, zonder (schriftelijke) toestemming.

Minishoots

 • Minishoots zijn alleen te boeken wanneer er boekingen worden opengesteld via de website en/of instagram/facebook en bij bepaalde thema’s. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

 • Per shoot kunnen er maximaal 5 personen deelnemen. Mochten er meerdere kinderen op de foto willen, dan kunnen er meerdere shoots achter elkaar geboekt worden. Wanneer er meer kinderen dan besproken verschijnen op de shoot, behoudt Capturemoments byManon zich het recht voor de shoot te annuleren zonder teruggave van betaling;

 • De shoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen in zijn geheel niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%, dit doordat de minishoots pas kort voor organisatie worden in gepland;

 • Bij slecht weer zal de shoot in overleg worden verzet of worden gekeken naar een binnen locatie;

De locatie zal in of in de omgeving van Tuil zijn, uiterlijk 3 dagen voor de shoot aanvangt ontvangt u bericht met alle informatie.

Annulering

 • Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1.Manon Hak stelt een andere datum voor.

2.U heeft het recht het contract te ontbinden.

 • In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 • Indien in een uitzonderlijk geval overeenstemming wordt bereikt van annulering op verzoek van de klant, is een percentage van het overeengekomen bedrag verschuldigd met een minimum van 50%.

Betaling

 • De factuur wordt zo snel mogelijk na de boeking verstuurd, per email. Het bedrag dient uiterlijk 2 dagen voor de shoot plaatsvind te zijn ontvangen op onze rekening. Indien dit niet mogelijk is kan er contant op de dag zelf worden afgerekend;

Aanvullende bestellingen, bijvoorbeeld voor extra afbeeldingen en hoge resolutiebestanden, worden geleverd wanneer de aanvullende factuur is voldaan.

Privacy en auteursrecht

 • Capturemoments byManon zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken;

 • De gemaakte foto’s zijn en blijven ten alle tijden eigendom van Capturemoments byManon, tenzij hier anders (schriftelijk) overeengekomen;

 • Het gebruiken van de gemaakte foto’s op social media of voor commerciële doeleinden door Capturemoments byManon is bij boeking akkoord voor de klant, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen;

 • Het is de klant niet toegestaan om de gemaakte foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder (schriftelijke) toestemming van Capturemoments byManon;

 • Wanneer de gemaakte foto’s op social media worden geplaatst dient de klant te verwijzen naar Capturemoments byManon.

bottom of page